Velkommen til Trysil Soroptimistklubb

Trysil Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International gjennom Norgesunionen av soroptimister.  Vi tilhører et verdensomspennende partipolitisk og religiøst uavhengig kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Ordet soroptimist er avledet av de latinske ordene soro og optima. Soro betyr søster, mens optima betyr beste. Fritt oversatt betyr soroptimist;  best for kvinner.

På våre nettsider kan du lese mer om klubben, våre aktiviteter og prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan du kan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

Her finner du referat fra klubbmøtene våre.

  

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima