Har du lyst til å bli medlem i Trysil Soroptimistklubb?

Hvorfor bli Soroptimist?

Vi er et nettverk av kvinner i alle aldre og med ulike yrker. Det gir oss mulighet til å møte personer og miljøer som vi kanskje ellers ikke ville møtt.

Soroptimister er tilsluttet en internasjonal organisasjon som arbeider globalt og lokalt for kvinners rettigheter.

Medlemskap blir også til egen utvikling og nettverksbygging.

Informasjonsbrosjyre med kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen er utarbeidet av SI Norgesunionen. Last ned brosjyren.

Bli medlem og bidra til lokale, nasjonale og internasjonale tiltak som hjelper kvinner og barn. 

Ta gjerne kontakt med en av oss i styret, du finner navn og mobilnummer under "Om klubben" og fanen "Tillittskvinner", eller send oss en mail