Våre aktiviteter for å nå våre mål

På alle nivå i Soroptimist International står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre kvinners og barns levekår.

Trysil Soroptimistklubb støtter Norske Soromtimisklubbers utdanningsfond for kvinner i Sør. Formålet med utdanningsfondet er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland hvor det er soroptimistklubber som tilhører  europaføderasjonen SI/E. I praksis vil det si afrikanske land. 

For 2013 ble det delt ut stipend til 51 kvinner i følgende fire afrikanske land gjennom lokale klubber: Rwanda, Kenya, Madagaskar og Burkina Faso.

Inntekter til fondet kommer fra innsamlinger og salg av produkter i regi av klubbene. Trysil Soroptimistklubb har som faste aktiviteter et høstmarked og et julemarked hvor vi selger hjemmelagde produkter. På høstmarkedet stiller klubbens medlemmer med hjemmmelagde produkter fra markens grøde, og det blir både syltetøy, saft, marmelade og nystekte rundstykker. På julemarkedet har vi tradisjon for å benytte julemøtet til potetkoking, -skrelling og mosing som dagen etter blir til nystekte lefser. Vi baker også sirupstynnkaker denne dagen. Dette sammen med utlodning av en bugnende julekurv selger vi påfølgende lørdag. Vi benytter også julemøtet til å kose oss litt ekstra med deliig mat, sang og utvidet utlodning. Inntekter fra disse aktivitetene benytter vi som hovedregel til å støtte utdanningsfondet.

 

Vi støtter også Norgesunionens salg av "Lilla sløyfer". Inntektene av dette salget går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel.

Av lokale saker kan nevnes at vi har bidratt til forskjønning av sentrum i Trysil ved å luke i bed og rabatter. Vi deltok også Trysil sin markering av 100 år med stemmerett for kvinner.

 

Birthe selger varene på julemarkedet.