Hvilke mål arbeider vi mot?

I perioden 2011-2021 skal SI arbeide for å bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og ved å tilrettelegge for personlig utvikling.

Trysil Soroptimistklubb bidrar i dette arbeidet gjennom å gi støtte til utdanningsfondet for kvinner i Sør. Ellers engasjerer vi oss i lokale saker der det er naturlig. Du kan lese mer om de aktivitetene vi har eller har hatt under "Våre prosjekter".