Medlemsmøter

Klubben har møte 1.torsdagen i måneden  kl 19.00. Vi møtes på forskjellige steder avhengig av programmet.
Vårt program er variert med bedriftsbesøk,foredrag ved både eksterne og interne fordragsholdere