Trysil Soroptimistklubb er vertskap på Bjønsstugua hele uke 26

En viktig inntektskilde for oss er den årlige uka på Bjønns.

Trysil Soroptimistklubb har vært med på kaffe/vaffelsalget på Bjønnsstugua på flomvollen i Trysil hvert år fra starten. Frivillige lag og foreninger i Trysil inviteres til å holde stua åpen og selge kaffe og vafler til lagets inntekt. Det har vært et populært tiltak, og det er mange som rusler på flomvollen og koser seg med kaffe og vafler. De siste to årene har vi hatt et samarbeid med Voksenopplæringa og det er med to elever derfra hver dag i skoletida. Hyggelig for oss og god språktrening for dem.

 

Bjønnsstugua har ei interessant historie og er et sted som mange tryslinger kjenner til. Mer informasjon om Bjønsstugua