Vi markerer den internasjonale kvinnedagen 2024

Trysil Soroptimistklubb markerer den internasjonale kvinnedagen 2024 med et åpent møte på Trysil bibliotek torsdag 7. mars og med bekransning av bautaer på selve kvinnedagen.

Torsdag 7. mars arrangeres et åpent møte på Trysil bibliotek kl. 19.00. Vårt medlem Agnete Kjellin holder foredraget "Kvinner historiebøkene glemte".

Agnete beskriver foredraget slik:

Foredraget handler om norske kvinner som har satt spor etter seg lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flere er store navn ute i verden, men ukjente i sitt eget land. De var banebrytende, kjempet hardt og brøytet vei for oss kom etter dem. Dagens kvinner hadde ikke hatt den friheten vi har uten de som gikk foran. Ingenting har kommet av seg selv, og likestilling er enda ikke en selvfølgelighet. Det er mye å kjempe om. Mange kvinner i Norge i dag lever i den kampen kvinnene i foredraget kjempet for 100 år siden.

Det handler om kvinner i idrett, akademia, i krig og sosial utvikling. En håndfull blir nevnt i foredraget, mange flere har de siste årene blitt «gravd» frem. Målet er at de skal få sin rettmessige plass i historiebøkene.

Foredraget vil nok skape undring, kanskje sinne, og jeg håper pågangsmot.

På selve kvinnedagen fredag 8. mars legger vi ned blomster ved Halldis Moren Vesaas' byste og ved monumentet til Skogsarbeiderkjerringa.

Frammøte utenfor biblioteket kl. 12.00

Velkommen!