Litt historie

Medlemmer i klubben vår har hatt internasjonale og nasjonale verv. Klubben arrangerte Representantskapsmøte og Landsmøte for alle Soroptimistklubbene i 2010.

Mette Amdahl.

Fra 1998 til 2002 var Mette Amdahl koordinator for menneskerettigheter og kvinners stilling på unionsplan. I 2002 ble hun guvenørsuppleant og det var hun til 1 okt 2004. Fra 2005 - 2007 var hun guvernør .Hun har vært på 3 guvernørmøter i perioden som guvernørsuppleant og  guvernør, to ganger i Toulouse og en gang i Nairobi., Kenya.Der var hun med når den andre soroptimistklubben i Nairobi , Millimaniklubben ble stiftet. Det var i 2003. På slutten av guvernørperioden sin fikk hun det ærefulle oppdraget å overrekke charteret til den nye klubben Kassel-Bad Wilhelmshøhe i Tyskland. Charteret ble overlevert på oppdrag fra føderasjonspresidenten Monique Riviere. Det var en stor opplevelse. Hun var på besøk hos Millimaniklubben i Nairobi, hvis prosjektert for barn i slummen også var et prosjekt som klubben vår støttet.                                         

 

Gro Skaaret                                                                                                                                                      

Gro Skaaret var distriktskontakt i Distrikt Øst II fra 2004 til 2008. Som distrikstkontakt har hun hatt som oppgave å oppmuntre og støtte klubbene i distriktet, samt arbeide for å opprette nye klubber.

 

 

Mette Amdahl tenner lys for den nystiftede klubben
Overrekkelse av charteret
Inne i kirken under sermonien