Slik ble vi til og slik er vi nå.

Klubben vår ble stiftet 8.januar 1994. Den ble chartret av Gisela Freudenberg, Tyskland, og vår gudmor er Kari Finborud fra det som den gang var Elverumsklubben. Denne klubben eksisterer desverre ikke i dag.

Pr. 2017 har vi 19 medlemmer, og vi ønsker stadig nye medlemmer i alle aldre. Som før følger vi intensjonen med å representere ulike yrker. Vi har vært på mange bedriftsbesøk her i Trysil , så vi har blitt godt kjent i nærmiljøet. Klubben har hatt besøk av eksterne foredragsholdere, i tillegg til at egne medlemmer har bidratt med interessante tema. På hver klubbkveld blir det også tatt opp saker som angår unionen og klubbens medlemmer har ansvar for å legge frem artikler til diskusjon om kvinnerelaterte temaer. Dette gir anledning til interessante diskusjoner. Vi har møtedag første torsdag i måneden.

Vi er helt alminnelige damer som er engasjert på flere hold, og medlemmene representerer både skole, bank, forsikring, helsesektor, kirke, post, selvstendig næringsdrivende og andre deler av offentlig og privat sektor.