2024

I år er klubben 30 år og det markerer vi på litt ulik måte gjennom året. Vi markerer også 8. mars og Oransjedagene i november.

Se årsplanen for 2024 her.